Name Anreise am
Thomas Freitag
André Freitag
Curdin  Samstag
Axel (Locke)  Freitag
Björn  Freitag 
Tobias  Freitag
Axel (Dickschiffkapitän) Freitag
Katja  Freitag
Dieter Freitag
Fred  Freitag
Frank Freitag
Bruno

Freitag

Martin (Eisi) 

Freitag

Stefan

Freitag

Andreas (Banal33)

Freitag

Klaus

Freitag

Thomas (Töfftöff)

Freitag

Busch

??

Liane

Freitag